Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Go 33/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r.

I SA/Ol 407/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w O. w przedmiocie: zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2017r.

I SA/Wr 1224/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 r.

I SA/Wr 1225/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-17

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 r.