Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VIII SA/Wa 197/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza S w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2015 r.

I SA/Op 915/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Namysłowa w przedmiocie odmowy wydania kopii dokumentów na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez S. Ś.

I SA/Op 908/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Namysłowa w przedmiocie odmowy dopuszczenia dowodów na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez S. Ś.

I SA/Op 912/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Namysłowa w przedmiocie wyłączenia pracowników organu na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez S. Ś.

I SA/Op 906/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Namysłowa w przedmiocie odmowy dopuszczenia dowodów na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez S. Ś.

I SA/Op 910/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-02-02

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Namysłowa w przedmiocie wyłączenia pracowników organu na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez S. Ś.