Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 805/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowych w podatku od środków transportowych

III SA/Łd 787/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego

III SA/Po 1110/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku leśnym za 2014 r.

III SA/Po 737/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku leśnym za 2013 r.

I SA/Gd 1015/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r.

I SA/Gd 1015/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r.

I SA/Ke 575/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2013 r.

I SA/Ke 576/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2012 r.

I SA/Gl 1101/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości