Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SAB/Bk 102/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy A. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

IV SAB/Wa 126/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-11

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. G. na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie rozpoznania wniosku

III SAB/Wr 5/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-28

Skarga kasacyjna od postanowienia B G T w sprawie rozgraniczenia nieruchomości

III SO/Wr 3/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-25

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu z dnia [...] r., sygn. akt III SO/Wr 3/09 w którym Sąd umorzył postępowanie z wniosku D W o wymierzenie grzywny Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu we W

III SA/Kr 73/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Wa 1038/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Głównego Geodety Kraju w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wa 1830/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa [...] w przedmiocie ewidencji gruntów i budynków

II SAB/Wr 50/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-12

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO we W. w przedmiocie rozpoznania zażalenia od pisma Burmistrza Gminy T.

III SA/Lu 52/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości w zakresie skargi kasacyjnej M. W. i A. W.

II SAB/Wr 54/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy T. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   28