Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 1511/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w C. w przedmiocie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie o rozgraniczenie nieruchomości w kwestii skargi kasacyjnej uczestniczki postępowania E.W. od postanowienia WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1511/14