Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

IV SA/Po 709/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-11-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

OSK 623/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-03

Skarga kasacyjna od wyroku NSA - Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku w sprawie ze skargi Bronisława P. (...) w przedmiocie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów

OSK 99/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Z. w przedmiocie odmowy przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego

II SA/Rz 287/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości na skutek skargi kasacyjnej M. W. od postanowienia WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 287/07