Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 759/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II OSK 24/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia warunków korzystania ze środowiska

IV SA/Wa 877/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-02

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej

II SA/Kr 23/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu

IV SA/Wa 1284/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-04

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej

II OZ 157/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie wymierzenia opłaty za korzystanie ze środowiska

IV SA/Wa 2600/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-05

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia

II SA/Lu 108/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

IV SA/Wa 597/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej

II SA/Kr 703/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia opłaty za korzystanie ze środowiska
1   Następne >   3