Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I OZ 694/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-02

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi P. Ś. na świadectwo dojrzałości Nr (...) wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w J. w zakresie ustalenia wyników egzaminu maturalnego

IV SA/Wr 667/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie zmiany uchwały Nr [...] Rady Miejskiej W. z dnia [...] r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina W. oraz określenia granic ich obwodów

III SA/Łd 1169/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu w B. w przedmiocie przyjęcia harmonogramu likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Ł.

IV SA/Gl 94/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-04

Sprawa ze skargi P. Ś. na świadectwo dojrzałości w przedmiocie spraw uczniów w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego z dnia [...] r.

II SA/Rz 211/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-02-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie trybu udzielania i rozliczania dotacji

I OSK 291/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w przedmiocie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

OSK 951/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie konkursu na stanowisko Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno

VIII SA/Wa 132/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006

I SA/Wa 1121/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie odmowy częściowego umorzenia kredytu studenckiego

VIII SA/Wa 133/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie odmowy przyznania stypendium na wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2006
1   Następne >   +2   +5   +10   16