Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Ke 932/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrowodzie

II SA/Ke 373/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w przedmiocie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Busku

II SA/Ke 386/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego

II SA/Ke 372/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w przedmiocie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Busku

III SA/Kr 1774/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. S. na pismo Prodziekana Wydziału [...] Politechniki , znak: [...],

II SA/Ke 387/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w przedmiocie utworzenia Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 1 dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku

III SA/Kr 1497/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-04-23

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi P. P. na pismo Rektora Uniwersytetu z 23 czerwca 2014 r. Nr [...] w przedmiocie odsunięcia od prowadzenia zajęć

III SA/Kr 448/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-31

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. S. na pismo Dziekana Wydziału [...] Akademii nr [...]

III SA/Kr 449/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-07-31

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. S. na pismo Rektora Akademii [...] nr [...]

II SA/Op 189/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego na skutek skargi kasacyjnej S. W. na postanowienie WSA w Opolu , sygn. akt II SA/Op 189/14 o odrzuceniu skargi
1   Następne >   2