Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

IV SA/Wa 2236/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

II OZ 324/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Oświęcim oku nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim p o ...

II OSK 899/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Włocławku w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie warunków zabudowy

II SA/Po 874/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie uzgodnienia warunków zabudowy

II SA/Gd 55/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-27

Sprawa ze skargi L. S. na działanie Wojewody w przedmiocie rozstrzygnięć zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

II SA/Wr 298/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-10

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w L. w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

II SA/Sz 510/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w Ustroniu Morskim w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty

II SA/Wr 629/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-08-28

Sprawa ze skargi D. W. w przedmiocie bezczynności SKO w J.G. po wyroku uchylającym postanowienie organu (sygn. akt II SA/Wr 629/0

II SA/Gd 96/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej warunków zabudowy

IV SA/Wa 1976/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-14

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy
1   Następne >   +2   +5   +10   65