Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II OZ 372/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 636/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji

II OZ 843/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 26 czerwca 2015 r., sygn. akt II SA/Go 838/14 odrzucającego skargę kasacyjną M. K. od wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 25 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Go 838/14 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Słubicach z [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w południowej części mi...

II OZ 785/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie umorzenia postępowania

II OZ 1189/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OZ 285/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II OZ 1278/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr LVIII/569/2009 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego