Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Gl 1333/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie warunków zabudowy terenu w kwestii skargi kasacyjnej uczestniczki postępowania Z. S.