Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Gd 55/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-05-27

Sprawa ze skargi L. S. na działanie Wojewody w przedmiocie rozstrzygnięć zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Po 418/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-03

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody W. w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II SA/Sz 552/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-07

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dziwnów, części obrębu Międzywodzie

II SA/Kr 1384/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-14

Sprawa ze skargi M.M. i J.M. na działanie Wojewody w przedmiocie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Po 418/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-31

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody W. w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II SA/Bk 697/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody P. w przedmiocie wezwania do uzupełnienia braków formalnych pisma w sprawie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OZ 1198/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 1561/04 o odrzuceniu skargi kasacyjnej M. M. od postanowienia WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 1561/04 o odrzuceniu skargi M. M. na niewłaściwą ocenę prawną uchwały Rady Gminy Bliżyn , nr XVI/147/04 dokonaną przez Wojewodę Świętokrzyskiego w piśmie , zn. ...

II SAB/Kr 45/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody

II SA/Gd 267/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 764/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji dr...
1   Następne >   2