Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6151 Lokalizacja dróg i autostrad X

IV SA/Wa 1693/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w prawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gd 267/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej