Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 835/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania

I OZ 568/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-27

skargę kasacyjną M. P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 877/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 446/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie wywłaszczenia i odszkodowania za nieruchomość

I OZ 947/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

I SA/Wa 2114/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-19

Sprawa ze skargi kasacyjnej Z. W. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie zakończonej postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1328/09, odrzucającym skargę o wznowienie postępowania sądowego

I SA/Wa 1328/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-19

Sprawa ze skargi kasacyjnej Z.W. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z.W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie sygn. akt i SA/Wa 662/08