Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Sz 810/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-16

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II SA/Sz 164/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości