Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Gl 383/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku

IV SA/Gl 586/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku

IV SA/Gl 51/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 963/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego