Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 345/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-05-19

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w S. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 180/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-07-31

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1073/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego