Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

OSK 233/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-15

Skarga kasacyjna od postanowienia NSA Ośrodek Zamiejscowy w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Z. i R. P. na działanie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie refundacji ze środków Funduszu Ochrony Środowiska

II SA/Ol 344/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-13

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy