Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

II GSK 45/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwoleń telekomunikacyjnych

VI SA/Wa 1513/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych

GSK 247/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Komisji Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie składania sprawozdania finansowego

GSK 52/04 - Postanowienie NSA z 2004-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji w przedmiocie powszechnych usług pocztowych

II GSK 43/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia telekomunikacyjnego

II GSK 582/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-28

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie usług telekomunikacyjnych

VI SA/Wa 2603/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie ustalenia opłaty za użytkowanie bez rejestracji odbiorników telewizyjnego i radiowego

II GSK 509/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-07

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie odmowy odroczenia terminu wykonywania zadań i obowiązków na rzecz obronności państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego

VI SAB/Wa 32/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie kary pieniężnej

VI SA/Wa 615/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych
1   Następne >   2