Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

IV SA/Gl 489/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej w przedmiocie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej do załatwiania indywidualnych spaw z zakresu administracji publicznej

II OZ 157/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy z 5 grudnia 2014 r. sygn. akt II SA/Bd 383/14 o odrzuceniu skargi kasacyjnej W.P. od wyroku WSA w Bydgoszczy z 9 września 2014 r. sygn. akt II SA/Bd 383/14 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Bartniczka z [...] grudnia 2013 r., nr [...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie przeznaczenia mienia gminnego budynku

II OZ 930/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. , Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Gl 615/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w K. w przedmiocie referendum lokalnego w kwestii skargi kasacyjnej skarżących

II SA/Po 724/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-09-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Gl 614/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisarza Wyborczego w K. w przedmiocie referendum lokalnego w kwestii skargi kasacyjnej skarżących

II SA/Ke 378/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-09-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie nadania statutu Powiatowemu Cenrtum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju

II OSK 1472/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie rozszerzenia listy rankingowej zadań powierzonych na 2006 r. w zakresie 'prac remontowych dróg, chodników i oświetlenia'

II SA/Ke 365/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-12-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu na rok 2012

II OZ 474/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Legionowo , nr XI/129/2011 w przedmiocie referendum lokalnego
1   Następne >   +2   +5   8