Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SAB/Ke 33/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2012-01-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie niewydania zarządzenia zastępczego stwierdzającego wygaśnięcie mandatów radnych Rady Gminy w K.

II OSK 751/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Rady Powiatu w P. na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Łd 621/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-09-03

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi K. S. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ł. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego postanowił : odrzucić skargę kasacyjną.

III SA/Łd 855/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-07-23

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skarg Z. W. i Rady Gminy D. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu wójta

OSK 152/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-13

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Pieszych

II SA/Ke 1113/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-10-06

Sprawa ze skargi E. F. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Lu 390/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-06-21

Sprawa ze skargi K. Ż. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta

II OZ 963/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi K. Ż. na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubelskiego , nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Lublin

II SA/Bd 1171/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-02-20

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi M. O. na zarządzenie zastępcze Wojewody , nr [...] w przedmiocie nadania nazwy ulicy

II SA/Bd 1033/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-07-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skarg Rady Miejskiej i M.W. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego