Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA/Wa 697/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wydania polskiego dokumentu podróży

V SA/Wa 2878/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-18

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie wydalenia z terytorium RP oraz zobowiązania do opuszczenia tego terytorium

IV SA/Wa 1601/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Rz 993/10 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-02-03

Skarga R.D. na decyzję Wojewody P. w przedmiocie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie skargi kasacyjnej pełnomocnika skarżącego

OSK 411/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

IV SA/Wa 1799/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

V SA/Wa 1497/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-13

Skarga kasacyjna na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy i odmowy udzielenia ochrony uzupełniającej oraz wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wobec stwierdzenia, że nie zachodzą okoliczności do udzielenia zgody na pobyt tolerowany

V SA/Wa 3054/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania jednorazowej pomocy pieniężnej;

IV SA/Wa 2151/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

IV SA/Wa 2466/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-04

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
1   Następne >   +2   +5   7