Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SA/Wa 1601/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 2151/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-01

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

IV SA/Wa 2171/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-02

Skarga kasacyjna na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy

IV SA/Wa 1772/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP

IV SA/Wa 1825/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-23

Skarga kasacyjna na decyzję Rady do Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy

IV SA/Wa 2321/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP

IV SAB/Wa 197/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku

II OZ 905/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku