Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

II OZ 479/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia własności nieruchomości

I SA/Wa 3203/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy przywrócenia własności nieruchomości

I SA/Wa 1451/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 919/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęc...

I SA/Wa 1160/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie niewyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie na własność nieruchomości.