Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

I SA/Wa 2040/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-02

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 265/05 - Postanowienie NSA z 2005-12-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego na własność państwa

IV SA/Wa 502/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 49/04 - Wyrok NSA z 2004-10-27

Skarga o wznowienie postępowania Tadeusza K. w sprawie zakończonej postanowieniem NSA , sygn. akt OSK 49/04 o odrzucenie skargi kasacyjnej

I OZ 959/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SA/Wa 1558/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2907/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

IV SA/Wa 1046/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-07

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w S. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

IV SA/Wa 1232/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 2253/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia
1   Następne >   +2   +5   8