Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

VI SA/Wa 1410/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

VI SA/Wa 2060/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową, myśliwską i sportową

VI SA/Wa 2233/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 1133/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej gazowej.

II OZ 652/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie skargi S. W. na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

VI SA/Wa 195/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

VI SA/Wa 1839/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-03

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

VI SA/Wa 106/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej i gazowej

II OZ 351/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-20

Zażalenie na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy uchylenia i zmiany decyzji w sprawie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 1451/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej
1   Następne >   +2   +5   8