Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

III SA/Gd 83/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

II SA/Łd 630/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-06

Sprawa ze skargi S. N. na pismo SKO w P. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania pisma zatytułowanego 'Odwołanie od decyzji MOPS z dnia [...]r.'

III SA/Gd 90/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie usług opiekuńczych

I OZ 797/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III SA/Gd 765/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

IV SA/Wr 274/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Wr 275/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA/Gl 878/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Katowicach w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Łd 662/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-19

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w P. w przedmiocie uznania za nieuzasadnione ponagleń na nierozpatrzenie wszystkich decyzji organu oku

II SA/Łd 490/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-19

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zwrotu podania zatytułowanego 'pozew'
1   Następne >   2