Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

IV SA/Gl 1150/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii skargi kasacyjnej R.J. od postanowienia WSA w Gliwicach

IV SA/Gl 868/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwestii skargi kasacyjnej skarżących od wyroku

IV SA/Gl 329/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie przyznania pomocy w formie pobytu w całodobowym ośrodku wsparcia w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego

IV SA/Gl 328/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-08-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie przyznania pomocy w formie pobytu w hotelu w kwestii skargi kasacyjnej skarżącej na postanowienie

IV SA/Gl 604/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-10-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo

IV SA/Gl 996/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-12-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwestii skargi kasacyjnej skarżących