Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Po 1090/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-26

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Bk 1030/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji kierującej poza kolejnością do domu pomocy społecznej

II SA/Po 1355/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 951/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Ke 928/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku dla opiekuna