Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

III SA/Gd 578/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-08-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia po wznowieniu postępowania wydania z naruszeniem prawa decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej oraz prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SAB/Ke 24/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-09-03

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty S. w przedmiocie przyznania bezrobotnemu środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

II SA/Wa 350/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A.D. na działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

IV SA/Wr 347/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-04-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Wa 598/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną oraz odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

I OZ 860/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia w trybie art. 37 K.p.a. w ...

IV SA/Po 354/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-09-11

Skarga kasacyjna na decyzję W. W. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Wr 462/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Wa 1619/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby poszukującej pracy

III SA/Łd 983/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego odmowy przyznania dodatku aktywizacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   14