Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Sz 567/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-10-20

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej