Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

III SA/Łd 983/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego odmowy przyznania dodatku aktywizacyjnego

III SA/Łd 289/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-08-05

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

III SA/Łd 228/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-09

Skargi kasacyjne w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] roku nr[...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do stypendium z tytułu odbywania stażu