Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SA/Wa 250/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków

I SA/Wa 2022/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OZ 290/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak: [...] w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej pozwalającej na przeprowadzenie badań archeologicznych

I SA/Wa 918/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy wpisu do rejestru zabytków

I SA/Wa 236/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

VII SA/Wa 1041/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie zmiany decyzji ostatecznej pozwalającej na przeprowadzenie badań archeologicznych

I SA/Wa 605/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-02

Sprawa ze skargi kasacyjnej H. Sp. z o. o od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi H. Sp. z o. o na decyzje Ministra Infrastruktury i Dziedzictwa Narodowego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 437/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1793/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nakazu przeprowadzenia robót budowlanych przy zabytku

OSK 144/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   2