Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

III SA/Po 308/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-19

Skarga H. i C.A., na postanowienie SKO w P. w sprawie oznaczonej sygnaturą [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

OSK 255/04 - Postanowienie NSA z 2004-07-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w O. w przedmiocie postępowania egzekucyjnego

II SA/Bk 823/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-02-19

Skarga kasacyjna na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie nałożenia grzywny z powodu uchylania się od wykonania obowiązku polegającego na przywróceniu poprzedniego sposobu użytkowania budynku

II SA/Gd 413/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazu rozbiórki

II SA/Kr 608/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-08-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie wykonania zastępczego

II SA/Gl 87/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie nałożenia grzywny w celu przymuszenia wykonania obowiązku doprowadzenia robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem w kwestii skargi kasacyjnej wniesionej przez pełnomocnika skarżących w imieniu obojga skarżących

II SA/Ol 1002/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. w przedmiocie rozbiórki części obiektu budowlanego

II SA/Sz 706/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

VII SA/Wa 2295/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

VII SA/Wa 1366/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zobowiązania do wpłacenia zaliczki na poczet wykonania zastępczego
1   Następne >   +2   +5   +10   18