Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Gd 413/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-04-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 1366/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zobowiązania do wpłacenia zaliczki na poczet wykonania zastępczego

II SA/Bd 1410/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-08-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie wynagrodzenia za dozór pojazdów

I OZ 334/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie skargi na przymusowe odebranie nieruchomości

I OZ 342/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie skargi na przymusowe odebranie nieruchomości

II SA/Gd 294/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-10-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Łd 27/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-09-25

Skarga kasacyjna na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie oddalenia zarzutów wniesionych na prowadzone postępowanie egzekucyjne

II SA/Gd 667/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-10-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Kr 1304/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Gl 956/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-02

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie grzywny w celu przymuszenia wykonania określonych robót budowlanych w kwestii skargi kasacyjnej skarżącego J. C. od wyroku WSA w Gliwicach
1   Następne >   2