Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

III SA/Łd 357/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Łd 356/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

III SA/Łd 583/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-26

Skarga kasacyjna na postanowienie [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie uznania zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego za nieuzasadnione

III SA/Łd 584/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-26

Skarga kasacyjna na postanowienie [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Ł. w przedmiocie uznania zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego za nieuzasadnione

II SA/Op 137/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-09-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie wykonania obowiązku poddania dziecka szczepieniom ochronnym

II SA/Op 135/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-09-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w przedmiocie stanowiska wierzyciela w zakresie zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym w sprawie wykonania obowiązku poddania dziecka szczepieniom ochronnym

VIII SA/Wa 880/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-27

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy umorzenia grzywny w celu wykonania obowiązku