Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II OZ 119/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Świętokrzyskiego , nr [...] w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

II SA/Ke 595/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2010-02-08

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Ke 759/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-11-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie grzywny w celu przymuszenia

IV SA/Po 561/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-02-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie nieuregulowania mandatu karnego kredytowanego

II OZ 285/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Kr 1218/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II SA/Kr 1304/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Kr 958/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-02-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia