Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

III SA/Po 98/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym

II OZ 324/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta Oświęcim oku nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Oświęcim p o ...

I OSK 1063/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi A. J. i P. J. na uchwałę Rady Miejskiej w M. , nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

II OSK 849/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-27

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Czerwonak w przedmiocie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu

II SA/Sz 510/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-12-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy w Ustroniu Morskim w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Ustronie Morskie i Sianożęty

I OZ 1120/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w O. w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miasta O. , nr[...] w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłat, ustalania stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych

III SA/Łd 661/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-03-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi M. B. na uchwałę Rady Miasta P. T. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe

IV SA/Wr 667/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej W. w przedmiocie zmiany uchwały Nr [...] Rady Miejskiej W. z dnia [...] r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina W. oraz określenia granic ich obwodów

III SA/Łd 1169/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-10-23

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Powiatu w B. w przedmiocie przyjęcia harmonogramu likwidacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Ł.

II SA/Ol 129/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie skargi na działalność Burmistrza Miasta na skutek skargi kasacyjnej skarżącej od postanowienia odrzucającego skargę
1   Następne >   +2   +5   +10   38