Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 400/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju na wydzierżawienie nieruchomości

II SA/Ke 404/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

II SA/Ke 405/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w najem

II SA/Ke 369/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie wyrażenia zgody dla powiatowej jednostki organizacyjnej na oddanie części nieruchomości w dzierżawę

II SA/Ke 373/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w przedmiocie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Busku

II SA/Ke 386/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego

II SA/Ke 372/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w przedmiocie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Busku

II SA/Ke 425/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w przedmiocie zatwierdzenia planu pracy Rady

II SA/Ke 428/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie uchwalenia statutu Domu Pomocy Społecznej

II SA/Ke 379/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-01-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w sprawie delegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
1   Następne >   2