Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Lu 403/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w przedmiocie rozłożenia na raty spłaty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne

III SAB/Łd 55/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. oraz policjanta w przedmiocie czynu zabronionego

II SA/Ol 751/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie niedopuszczalności odwołania w sprawie stanu sanitarno

VII SA/Wa 1578/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Obywatelstwa i Repatriacji w przedmiocie: przekazania wniosku według właściwości

VII SAB/Wa 15/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-05

Skarga A. D. na bezczynność Prezesa Rady Ministrów

I OZ 286/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-24

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi J.S.

II SA/Ol 129/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie skargi na działalność Burmistrza Miasta na skutek skargi kasacyjnej skarżącej od postanowienia odrzucającego skargę

VII SAB/Wa 118/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji

VII SAB/Wa 43/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przeprowadzenia kontroli działalności organów ścigania i Prezydenta RP

II SA/Sz 488/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-07-31

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA w Szczecinie , sygn. akt II SA/Sz 254/12, odrzucającym wniosek o wznowienie postępowania sądowego, zakończonego postanowieniem Sądu , sygn. akt II SAB/Sz 78/...
1   Następne >   +2   +5   +10   54