Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SO/Wr 6/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-27

Sprawa ze skargi kasacyjnej Z. R. od postanowienia WSA we Wrocławiu , sygn. akt. IV SO/Wr 6/16 odrzucającego wniosek Z. R. o ukaranie organu administracyjnego grzywną w trybie art. 115 p.p.s.a. za przewlekłość postępowania

IV SA/Po 775/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-19

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zwrotu podania

II SA/Bk 795/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-01-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Sądu w przedmiocie zwrotu podania

II SA/Bk 796/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-01-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Sądu w przedmiocie zwrotu podania