Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SAB/Lu 13/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie potwierdzenia w drodze decyzji administracyjnej, że nieruchomość stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Lublinie (sygn. akt III SAB/Lu 13/0

III SA/Łd 1042/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi S.J. na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Gl 727/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-09-15

Sprawa ze skargi E. L., J. L. i J. L. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia skarg na działalność Rady Gminy M. i Wojewody [...] w kwestii skargi kasacyjnej skarżących

II SA/Bd 379/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-25

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie dotyczącej wypłaty przez Kierownika Delegatury Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty [...] tys. euro oraz statusu bezrobotnego

III SAB/Łd 19/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-06-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie odpowiedzi na pismo oku

IV SAB/Wr 71/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-02

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie braku nadzoru nad organami samorządu terytorialnego

IV SAB/Wr 60/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ukaranie Prezydenta W.i Przewodniczącego Rady Miejskiej W.

II SAB/Bd 4/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-06-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie skargi na Starostę [...]

IV SA/Wr 543/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-15

Sprawa ze skargi Z. R. na pismo Wojewody D. w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na 'skargę

IV SA/Wr 543/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-18

Sprawa ze skargi Z. R. na pismo Wojewody D. w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na 'skargę
1   Następne >   3