Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

II SA/Wa 815/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-28

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku dotyczącego nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 2093/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-24

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie nakazania udostępnienia danych osobowych

II SA/Wa 790/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 1540/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-05

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie ochrony danych osobowych

II SA/Wa 390/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-05

Sprawa ze skargi kasacyjnej K. H. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. H. na niewykonanie przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 1280/07

II SA/Wa 1550/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 754/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie udostępnienia danych osobowych

II SA/Wa 1083/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-25

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 1019/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 1019/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3