Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

I SA/Sz 1099/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS w przedmiocie umorzenia należności z tytułu składek

I SA/Gl 856/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w kwestii skargi kasacyjnej wniesionej przez skarżącego od wyroku WSA w Gliwicach

V SA/Wa 370/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi R. G. i A. W. na czynność Starosty Powiatu Ż. w przedmiocie przyznania dotacji w zaniżonej wysokości