Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 994/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarstwa niskotowarowych

V SA/Wa 1819/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-15

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na rozstrzygnięcie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków unijnych;

II SA/Bd 1163/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-03-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania

V SA/Wa 2956/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-09

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Rynku Rolnego w przedmiocie zmniejszenia kwoty indywidualnej dostaw mleka

II GZ 267/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora M. O...

V SA/Wa 2485/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-24

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania;

VIII SA/Wa 25/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie odmowy przyznania płatnoś...

III SA/Po 52/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na rok 2010

II SA/Bd 932/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-22

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy wypłaty płatności na zalesianie

V SA/Wa 716/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-26

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej ze środków z budżetu Unii Europejskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   55