Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X
  • Skarżony
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Bk 102/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy A. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

III SAB/Łd 55/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. oraz policjanta w przedmiocie czynu zabronionego

IV SAB/Po 34/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-09-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi K. P. na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w przedmiocie niewydania decyzji

III SAB/Kr 63/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty w przedmiocie wydania zaświadczenia

III SAB/Kr 10/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w przedmiocie nienadania dalszego biegu odwołaniu od orzeczenia

IV SAB/Wa 222/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Rady Adwokackiej w W. w przedmiocie podjęcia czynności przed Sądem Najwyższym w celu rozpoznania zagadnienia prawnego

II SAB/Sz 43/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Ł. w przedmiocie przyznania pomocy socjalnej

II SAB/Ol 98/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-02-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w udzieleniu informacji publicznej - wydaniu dokumentów dotyczących najmu lokalu na skutek skargi kasacyjnej skarżącego od wyroku , sygn. akt II SAB/Ol 98/13

VIII SAB/Wa 9/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta R.

III SAB/Łd 32/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Komendanta Miejskiego Policji w Ł. w przedmiocie pisma z [...]
1   Następne >   +2   +5   +10   53