Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Bk 102/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-20

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy A. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości

III SAB/Łd 55/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. oraz policjanta w przedmiocie czynu zabronionego

III SAB/Kr 63/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Starosty w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SAB/Sz 43/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Ł. w przedmiocie przyznania pomocy socjalnej

II SAB/Ol 60/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-03-13

Skarga o stwierdzenie nieważności postanowienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia '[...]'

III SAB/Łd 5/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt III SAB/Łd 5/15 w sprawie ze skargi Z.S. na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. w przedmiocie korespondencji

II OZ 262/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie z wniosku A. Z. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bartoszy...

I SAB/Lu 2/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-01-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SAB/Bk 5/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-02

Skarga kasacyjna na bezczynność G. S. W. 'J.' w K. w przedmiocie wydania uchwały

II SAB/Wa 419/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-30

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej
1   Następne >   +2   +5   9