Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

IV SAB/Wa 313/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-07

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. G. i Z. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy