Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol inn X

II SA/Ke 136/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-08-29

Sprawa ze skargi Z.W. w przedmiocie zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo ich pracowników w trybie art. 227 kpa